р5

четвер, 6 лютого 2014 р.

Структурна схема і склад обладнання стандарту GSM

Функціональні побудови і інтерфейси, прийняті в стандарті GSM, показані на рис, де зображені три основні підсистеми: підсистема базових станцій (Base Station Subsystem, BSS), підсистема комутації (Network and Switching Subsystem, NSS) і підсистема управління і обслуговування (Operation and Maintanance Subsystem, OMS). Спряження елементів системи здійснюється рядом інтерфейсів з використанням стстеми загальноканальної сигналізації № 7 (SS№7).


Підсистема базових станцій (BSS) забезпечує зєднання мобільних станцій з мережею і складається з базових станцій (Base Station Controller, BSC). BSS відповідає за розподіл радіоканалів, контролює зєднання, регулює їх почерговість, забезпечує модуляцію і демодуляцію сигналів, кодуванняі декодування повідомлень, кодування мови, адаптацію швидкості передачі для мови, даних і викликів. Базова станція представляє собою прийомо-передаваючі пристрій, який сумісно з анатеною забезпечує радіопокриття в заданій області, що називається коміркою (сотою) мережі. Основні функція BTS – встановлення і утримання зєднання з мобільними терміналами через радіоінтерфейс Um.

Контролер базових станцій (BSC) забезпечує управління радіоканалами  підключених до нього базових станцій: виділення радіоканалу при встановленні зєднання, забезпечення неперервност звязку (хєндовера) між комірками мережі і інше.
Хєндовер виконується ри перетині MS границі комірки, коли середній рівень приймаючого на BTS сигналу падає нижче порогового. В цей момент BSC представляє абоненту іншу вільну частоту з групи частот новії BTS, в якій приймаючий сингал максимально перевищує заданий рівень. Така процедура передачі виклику дозволяє зберігати зєднання, забезпечуват неперервність розмови при переміщенні абоненту стільникового звязку з однієї зони обслуговування в іншу, а також визначити місцезнаходження MS з точністю до комірки. BSC управляє множиною соті здійснює хєндовери в межахсвоєї зони обслуговування. Коли передача викликів відбувається між двома фрагментами мережі, що управляється різними контролерами, то перевинне упарвління здійснюється в MSC. Зєднання між базовими станціями і контролерами мережі встановлюється чережз інтерфейс Abis.
Підсистема комунікації (NSS) представлена для встановлення, утримання і припинення телефонного зєднання, забезпечує підключення до рештти мереж (ISDN, PSTN, PDN і інші). І містить бази данних ідентифікації абонентів. Основний елемент NSS – центр комутації мобільного звязку (MCS), який обслуговує групу контролерів і забезпечує всі види послуг, необхідних для роботти мобільних станцій. Він виконує маршрутизацію викоиків, функції керування викликами і служить інтерфейсом до фіксованих мереж загального користування. Крім того MSC формує дані, необхідні для виписки рахунків за представлення мережею послуг звязку, накопичує дані по розмовам що відбулися і передає їх в центр розрахунків. (біллінг – центр), постійно визначає місцерозташування мобільної станції і реєструє повноваженя абонентів, використовуючи домашній регістр (Home Location Register, HLR) і візитний регістр. (Visited Location Register, VLR). В HLR зберігається та частина інформації про місцерозташування мобільної станції, яка дозволяє центру комутації доставити виклик станції. Ця інформація представляє собою базу даних про мобільних абонентах мережі, приписаних до HLR. Виходячи з даних, що зберігаються в HLR, абоненту надаються основні і додаткові послуги, що забезпечуються системою. Регістр HLR містить міжнародний ідентифікаційний номер мобільного      абонента (International Mobile subscriber Identity, IMSI), що дозволяє розпізнавати мобільну станцію в центрі аутентифікації. До даних що зберігаються і регістрі, мають дистанційний доступ всі центри комутації і візитні регістри мережі. Доступ до бази даних про абонентів домашнього регістру здійснюється по IMSI чи міжнародному ISDN номеру мобільної станції (Mobile Station International ISDN Number, MSISDN).
VLR реєструє активних абонентів мережі і контролює переміщення мобільної станції із зони в зону. З його допомогою досягається функціонування мобільної станції за межами зони, що контролюється HLR. Візитний регістрмістить ті ж дані що і домашній проте ці дані містяться в ньому лише до тих пір поки абонент знаходиться в зоні що контроюється VLR.
В мережі GSM стільниці групуються в географічні зони (Location Area, LA), яким присвоюється свій ідентифікаційний номер. Візитний регістр містить дані про абонентів декількох географічних зон. Коли мобільний абонент переміщується з однієї зони LA в іншу і переходить з зони дії одного контролера базових станцій (BSC) в зону другого, він реєструється новим BSC, і дані про його місце розташування автоматично оновлюються вVLR. Візитний регістр також присвоює роумінговий номер мобільної станції (Mobile Sytation Roaming Number, MSRN). Коли мобільна станція приймає вхіжний виклик, візитний регістр призначає їй роумінговий номер і передає його в центр комутації мобільного звязку.(MSC), який здійснює маршрутизаціюцього виклику до базових станцій, що розміщені поблизу мобільного абонента.
Для виключення несанкціонованого жоступу в систему вводяться механізми аутентифікації – перевірки справжньості абонента. Центр аутентифікації складається з декількох блоків і формує алгоритми аутентифікації. З його допомогою провіряються повноваження абонента і здійснюється його доступ до ресурсів мережі звязку.
Регістр ідентифікації обладнання (Equipment Identity Register, EIR) містить базу даних для підтвердження міжнародного ідентифікаійного номера обладнанння мобільної станції (International Mobile Station Equipment Identity, IMEI). База даних EIR складається зі списків номерів IMEI, організованих наступним способом.
Білий список – номери про яких є відомості, що вони закріплені за санкціонованими базовими станціями;
Чорний список – номера мобільних станцій які є викраденими чи яким відмовлео в обслуговуванні по іншій причині;
Сірий список – номери мобільних станцій, у яких існуютьс проблеми виявлені по даних програмного забезпечення, що не являються основою для занесення в чорний список.

Як і у випадку з домашнім регістром, мережа може мати більше одного регістра ідентифікації, при цьому кожний EIR керує певними групами IMEI.

Немає коментарів:

Дописати коментар

р4