р5

четвер, 6 лютого 2014 р.

Пакетна передача даних в мережах GSM технологія GPRS

Початково мережі GSM забезпечували передачу повідомлень лише в режимі з комутацією каналів. Для підвищення швидкості передачі даних в існуючих мережах GSM була озроблена технологіяпакетної передачі даних по радіоканалу (General Packet Radio Srvice, GPRS)/
По суті GPRSце накладена на GSM система пакетної передачі даних, де весь потік даних розбавається на окремі пакети і потім доставляється користувачі, де відбувається збір пакетів. При використанні пакетної передачіі даних мобільний термінал отримує і відправляє дані зі змінною швидкістю, що залежить від умов поширення радіохвиль і наявності вільних каналів звязку, виділених для GPRS в межах заданої соти. При цьому динамічне виділення каналів (теоретично абонент можу получити від лдног до восьми TDMA кадрів) відбувається часто виходячи з пріоритету голосових каналів, тобто система автоматично виділяє під пакетну передачі всі радіоканали, не зайняті передачою голосу. В останній час для GPRS ивділяються самостійні канали даних.

Мобільні термінали з GPRS класифікубться по троьох класах виходячи з можливості одночасних запитів на передачу голосу (через GSM) і передачу даних ( через GPRS).
Клас А – термінал дзволяє одночасну передачу голосу і даних в режимі GPRS. У випадку прийому інформації і при вхідному виклику термінал класу А підтримує одночасну роботу по передачі мови і даних.
Клас B – термінал підтримує гоосове зєднаня, іпередачу даних в пакетному режимі, але ці режими використовуються не одночасно (під час передачі даних по GPRS абонент не може здійснювати і приймати голосові повідомлення і навпаки). В кожний момент часу може пеедавтися лише трафік GSM чи GPRS. Якщо підчас завантаження інформації з інтерету (режим GPRS) мобільний термінал приймає виклик для голосового звязку, передача даних переривається. Як тільки голосове зєднання завершується, завантаження даних відновлюється оскільки логічний звязок між мережею GPRS і терміналом зберігається. Вибір режимів GPRS чимова здійснюється як правило автоматично з пріоритетом останннього.
Клас С – тнрмінал забезпечує лише передачу даних в пакетному режимі чи лише мову. Вибір режимів “GPRS” чи “мова” виконується вречну. Еаприклад якщ термінал обслуговує передачу даних, голосове зєднання неможливо. Швидкість прийому і пеедачі повідомлень залежить від конкретної моделі мобільног терміналу а саме ід кількості каналів, що підтримують прийом та передачу даних.
Для гнучкого використання ресурсу ктільникової мережі в GPRS реалізовані чотири схеми кодування (Coding Sheme, CS), що позначаються як SC1, SC2, SC3, SC4. кожна зі схем дозволяє заюезпечити певні швидкості передачі в розрахунку на один канал і предявляє свої вимоги до величини відношення сигнал/шум в каналі звязку.
Оскільки мережа передачі даних GPRS є накладною на мережу GSM то нема необхідності кардинаольної модерніщації існуючої мережевої GSM інфраструктури що складається з:
Сервісний вузол підтримки GPRS (Serving GPRS Support Node, SGSN) виконує функції обробки пакетних повідомлень і перетворення кадрів GSM в формат, що викоритовується протоколом TCP/IP. Під час процесу керувння доступу до мережі вузол SGSN приймає участь в процедурах аутентифікації абонентів, шифрування повідомлень, веде базу даних обслуговування пакетним звязком абонентів.
Шлюзовий вузол підтримки GPRS (Gateway GPRS Support Node, GGSN) є новим мережевим елементом, що служить для взаємодії між зовнішніми мережами передачі даних (Інтернет Інтранет та інші), що підтримують протоколи IP, X.25. GGSN перетворює пакети, що поступили від SGSN в фомат протоколу IP чи X.25 і передає їх у відповідну мережу. З очи зору зовнішньої мережі шлюзови вузол підтримки GPRS виглядає як деяка “диспетчерська станція”, що володіє адреами всіх IP абонентів, що обслуговуються GPRS.
Таким чином GPRS – це технологія що дозволяє передавати через елемент мережі GSM дані з пакетною комутацією Packet Switching, PS.

Теоретично GPRS дозволяє виділяти одному користувачі максимальну швидкість передачі даних 171кбіт/с пи схемі кодування CS4, але реально по причні ряду програмних факторів реальна швидкість передачі складає 115.2кбіт/с.

Немає коментарів:

Дописати коментар

р4