р5

неділя, 2 лютого 2014 р.

Типи зв'язку інтерфейсу Bluetooth

У технічних вимогах Bluetooth визначено два типи зв'язку для передачі голосу і даних: асинхронний зв'язок без встановлення з'єднання (Asynchronous Connectionless - ACL) і синхронний, орієнтований на з'єднання (Synchronous Connection-Oriented - SCO). ACL зв'язок підтримує потоки даних на основі «максимальних зусиль» (best effort). Це означає, що мережеві ресурси виділяються «по можливості», тобто лише ті, які вільні в даний момент часу. Передавана інформація може бути даними користувача або керівниками даними. SCO зв'язок підтримує голосові і мультимедійні потоки даних в реальному часі, використовуючи відведену смугу частот. І дані, і голос передаються у формі пакетів. Технічні вимоги Bluetooth передбачають одночасну підтримку ACL і SCO зв'язку.


Асинхронний зв'язок без встановлення з'єднання підтримує симетричні і асиметричні з'єднання point-to-multipoint з комутацією пакетів, які зазвичай використовуються для передачі даних. Для симетричних з'єднань максимальна швидкість передачі даних рівна 433.9 кбит/сек в обох напрямах, передачі і прийому. Для асиметричних з'єднань максимальна швидкість передачі даних рівна 723.2 кбіт/сек у напрямі передачі і 57.6 кбіт/сек у напрямі прийому. Якщо на приймаючому пристрої виявляються помилки повідомлення про це посилається в заголовку поворотного пакету, таким чином, повторної передачі потребують лише втрачені або помилкові біти.
Синхронний зв'язок, орієнтований на встановлення з'єднання, що підтримує симетричні з'єднання point-to-point з комутацією каналів, які зазвичай використовуються для передачі голосу. Для передачі голосу доступні три синхронні канали, кожен із швидкістю передачі 64 кбіт/сек. Ці канали утворюються шляхом використання або імпульсно-кодової модуляції (Pulse Code Modulation - PCM), або дельта-модуляції із змінною крутістю (Continuous Variable-Slope Delta modulation - CVSD). PCM є стандартом кодування мови з аналогової форми в цифровий формат для передачі по комутованій телефонній мережі загального користування (Public Switched Telephone Network - PSTN). Стандарт CVSD забезпечує велику захищеність передаваних сигналів від інтерференції і таким чином, краще чим РСМ личить для передачі голосу по безпровідному каналу. Необхідна схема кодування голосу вибирається після узгодження з адміністратором зв'язку (Link Manager - LM) кожного пристрою Bluetooth.
Технічні вимоги Bluetooth визначають можливість довільної організації мережі для передачі даних шляхом встановлення швидкого радіозв'язку з одним або декількома пристроями, як тільки вони опиняються в зоні дії один одного. Кожен пристрій має унікальну 48-бітову МАС-адресу (MAC - Medium Access Control - управління доступом до середовища), сумісну з форматом стандарту IEEE 802.11х для локальних мереж (Local Area Network - LAN). Якщо мобільний телефон, що використовує безпровідну технологію Bluetooth, опиняється в зоні дії іншого мобільного телефону Bluetooth, то розмова може відбуватися по локальній радіо лінії point-to-point. Оскільки з'єднання не вимагає провайдера послуг зв'язку, то немає плати за використання каналу зв'язку.Немає коментарів:

Дописати коментар

р4