р5

пʼятниця, 7 лютого 2014 р.

Загальні вимоги до приймача супутникових навігаціних систем


Для прийому навігаційного рішення приймач повинен зназодитися в зоні діїї як мінімум чотирьох супутників з задовільною геометрією і виконати наступні операції:
пошук супутників по частоті, коду і простору;
вхід в слідкування за кодом;
вибір навігаційних супутників (робочого сузіря);
виділення і декодування ефимеридної інформаціїї;
накопиченя іаналіз інформації повного альманаху;
вимірювання часової затримки сигналів пр кодах і фазах несучих, а також доплерівських зміщень;
ввід поправок для виміряних псевдовідстаней і псевдошвидкостей;
визначення координат, часу і складових швидкості пиймача;
оцінку точності навігаційного рішення.
При виконанні базового навігаційного рішення по миттєвому визначенню місцезназодження може використовуватися метод найменших квадратів, з допомогою якого шукається рішення, максимально наближене до всіх отриманих результаті вимірювання псевдовідстаней. Цей метод дозволяє порахувати місцезнаходження разом з коваріаційною матррицею яка допомагає мінімізувати миттєві похибки по дальності, похибку генератора тактових імпульсів приймача і відбиває точність обчислення місцезнаходження.
Навігаційні рішення визначаються для кожного конкретного моменту часу, який часто називають періодом дії. В результаті чого процес представляє собою послідовність миттєвих визначень координат і в залежності від швидкості переміщення абонентського приймача може пизводити до великим скачкам між  результатами вимірювань. Чим вище швидкість переміщення  ьтим суттєвіші проявляється стрибкоподібна структура навігаційних вимірювань. Даний вид обробки прийнятний в приймачах що використовують пішоходи, а також в неавтоматизованих пристроях.

Для змншення ступінчастої структури навігаційних вимірювань в багатьох приймачах використовуюься математичні методи обробки навігаційних даних. Ці методи дозволяють згладити різницб між вимірюваннями дальності на основі підрахунку кількості довжин хвиль несучої навігаційного сигналу з моменту останнього вимірювання і швидкості переміщення  абонента, розрахованої на основі доплерівського зсуву. Такий підхід фіксує результати по дальності в певних межах з врахуванням динаміки і маневренних характеристик приймача. В приймачах розроблених для використання на рухомих обєктах як правило застосовуються алгоритми обчислень, які з допомогою рівнянь руху дозволяють знизити шуми визначення місцезнаходження і швидкості руху.

Немає коментарів:

Дописати коментар

р4